38:

TestFilter

Personalia
Naam leerling: Louise Desimpele Geboortedatum: 14 december 2010
Klas/Leerkracht: 6de lj meester Anthony
Typografie Samenwerking CLB
De ondersteuning wordt aangevraagd voor volgend type: Type 4 Betrokken CLB: VCLB Trikant
De leerling heeft volgend verslag: Gemotiveerd verslag Contactpersoon: Frederik Dehullu
Ingangsdatum verslag: 1 september 2016 E-mail CLB: frederik.dehullu@clbtrikant.be

Bijlage brede type
Bijlage kleine type

Ondersteuningsvraag
Ondersteuningsvraag op leerlingniveau:

Voorbereiden naar overstap secundair (interesses + studiekeuze)
Opvolgen van wiskunde:
Inhoudelijk bijsturen en herhalen.
Correct hanteren van wiskundige materialen
Ondersteunen bij inzichtelijke oefeningen van wiskunde (toepassingen, blokkenbouwsels/plattegrond)
Opvolgen en bijsturen van werktempo
Planning en organisatie
zelfstandigheid verhogen in het maken en opvolgen van een studieplanning
zelfstandigheid verhogen in het organiseren van het nodige studiemateriaal

Ondersteuningsvraag op klas- of leerkrachtniveau:

De leerkracht versterken in het omgaan met een leerling met een dcd-problematiek

Ondersteuningsvraag op schoolteamniveau: