38:

TestFilter

Personalia
Naam leerling: Lewis De Guffroy Geboortedatum: 6 november 2011
Klas/Leerkracht: 4de lj
Typografie Samenwerking CLB
De ondersteuning wordt aangevraagd voor volgend type: Type 4 Betrokken CLB: VCLB Trikant
De leerling heeft volgend verslag: Verslag M-decreet Contactpersoon: Nele Vanoverberghe
Ingangsdatum verslag: 1 september 2020 E-mail CLB: nele.vanoverberghe@clbtrikant.be

Bijlage brede type
Bijlage kleine type

Ondersteuningsvraag
Ondersteuningsvraag op leerlingniveau:

Leerinhoudelijk
Aangepast lessenpakket op maat van Lewis
Compenseren en dispenseren bij verschillende vakken
Gebruik van hulpkaarten stimuleren
Proeven
Proeven aanpassen aan de mogelijkheden van Lewis
Ondersteunen bij het zelfstandig maken van proeven
Betrokkenheid in klas stimuleren
Hulp bij het gebruik van hulpmiddelen:
Kurzweil
Nieuwe hulpmiddelen aanbrengen indien haalbaar/nodig
Werkhouding en zelfstandig werken:
Werktempo verder opvolgen en aanpakken naar de mogelijkheden van Lewis
Zelfstandigheid in het organiseren van werkplek
Werkhouding – zelfstandig uitvoeren van schoolse taken stimuleren
Sociaal-emotioneel:
Welbevinden opvolgen
Sociale interactie met leerlingen opvolgen
Ondersteunen bij het werken in groep

Ondersteuningsvraag op klas- of leerkrachtniveau:

Aanpassen van lessenpakket (IAC opmaken)
Hulpmiddelen:
Verbreden van de kennis omtrent de aangeboden hulpmiddelen
Ondersteunen bij het gebruik van de hulpmiddelen in klas
Ondersteunen bij het aanpassen en afnemen van proeven.
Ondersteunen bij de aanpak van groepswerk

Ondersteuningsvraag op schoolteamniveau: