38:

TestFilter

Personalia
Naam leerling: Tiamo Rabaey Geboortedatum: 4 januari 2010
Klas/Leerkracht: Els Dedulle
Typografie Samenwerking CLB
De ondersteuning wordt aangevraagd voor volgend type: Type 3 Betrokken CLB: VCLB Westhoek
De leerling heeft volgend verslag: Gemotiveerd verslag Contactpersoon: Caroline Descamps
Ingangsdatum verslag: 11 januari 2021 E-mail CLB: caroline.descamps@vclb-veurne.be
Ik bevestig dat een verslag beschikbaar is op het IRIS-platform in samenwerking met het CLB
Bijlage brede type

Ondersteuningsvraag
Ondersteuningsvraag op leerlingniveau:
Ondersteuningsvraag op klas- of leerkrachtniveau:

INHOUDELIJK
– ondersteuning bij het inlassen van time out momenten – invullen met verdiepingen aanbod
– extra taken voorzien ondersteuning om te blijven motiveren

SOCIAAL
– sterke ondersteuning bij het soc – emot ontwikkelen in samenleven met een groep in de klas – speelplaats – uitstap – bus….

Ondersteuningsvraag op schoolteamniveau:

– ouders hebben nood aan transparante communicatie over de Soc emot ontwikkeling
– ondersteuning team bij problemen op de speelplaats – turnles – spelmomenten