38:

TestFilter

Personalia
Naam leerling: Benoît Viane Geboortedatum: 10 augustus 2010
Klas/Leerkracht: Els Dedulle
Typografie Samenwerking CLB
De ondersteuning wordt aangevraagd voor volgend type: Basisaanbod (type 1 en type 8) Betrokken CLB: VCLB Westhoek
De leerling heeft volgend verslag: Gemotiveerd verslag Contactpersoon: Caroline Descamps
Ingangsdatum verslag: 8 september 2020 E-mail CLB: caroline.descamps@vclb-veurne.be
Ik bevestig dat een verslag beschikbaar is op het IRIS-platform in samenwerking met het CLB
Bijlage brede type

Ondersteuningsvraag
Ondersteuningsvraag op leerlingniveau:
Ondersteuningsvraag op klas- of leerkrachtniveau:

– sterke geïndividualiseerde hulp bij het aanleren nieuwe leerstof – stap voor stap redeneren – inzicht verweven – veel herhalen
– bepreken van de leerstof tot de BASIS
– sterke ondersteuning in het willen aanvaarden om hulpmiddelen te gebruiken
– leren op een gepaste manier ventileren van emoties
– leren vragen naar uitleg en hulp aanvaarden

Ondersteuningsvraag op schoolteamniveau:

– team heeft nood aan informatie over de hulpmiddelen die hij wil aanvaarden om te gebruiken en de aard van de extra hulp die kan aangeboden worden om de BASIS te begrijpen of op te nemen.