38:

TestFilter

Personalia
Naam leerling: luiz Wuestenbergh Geboortedatum: 18 november 2010
Klas/Leerkracht: Els Dedulle
Typografie Samenwerking CLB
De ondersteuning wordt aangevraagd voor volgend type: Type 9 Betrokken CLB: VCLB Westhoek
De leerling heeft volgend verslag: Gemotiveerd verslag Contactpersoon: Caroline Descamps
Ingangsdatum verslag: 1 september 2017 E-mail CLB: caroline.descamps@vclb-veurne.be
Ik bevestig dat een verslag beschikbaar is op het IRIS-platform in samenwerking met het CLB
Bijlage brede type

Ondersteuningsvraag
Ondersteuningsvraag op leerlingniveau:
Ondersteuningsvraag op klas- of leerkrachtniveau:

– nood aan een gestructureerde omgeving – tijd uitschakelen (soms druk op taken)
– verduidelijken – verlengde instructie – deelopdrachten
– nood aan ondersteuning soc vaardigheden – soc interacties om tot adequaat gedrag te komen

Ondersteuningsvraag op schoolteamniveau:

– ouders informeren – soc emot welbevinden van L
– team ondersteunen waar kan bijgestuurd worden voor het nog beter functioneren van L (soc emot – openheid)