38:

TestFilter

Personalia
Naam leerling: Rune Backers Geboortedatum: 28 september 2011
Klas/Leerkracht: Stijn Deprez
Typografie Samenwerking CLB
De ondersteuning wordt aangevraagd voor volgend type: Basisaanbod (type 1 en type 8) Betrokken CLB: VCLB Westhoek
De leerling heeft volgend verslag: Gemotiveerd verslag Contactpersoon: Caroline Descamps
Ingangsdatum verslag: 19 oktober 2020 E-mail CLB: caroline.descamps@vclb-veurne.be
Ik bevestig dat een verslag beschikbaar is op het IRIS-platform in samenwerking met het CLB
Bijlage brede type

Ondersteuningsvraag
Ondersteuningsvraag op leerlingniveau:
Ondersteuningsvraag op klas- of leerkrachtniveau:

– ondersteuning LEZEN teksten (WO – BL) – voorleessoftware – voorlezen – structureren
– motiveren, stimuleren gebruik voorleessoftware
– ondersteunen tempo schrijven invultaken – aanbod verbeterbladen gedrukt om te studeren
– ondersteuning opstart FRANS – eventueel aanpassing en gesprek ouders
– ondersteuning aanbod huiswerkklas aanraden
– ondersteuning aanbod lessen WO – samenvatting om te leren leren

SOCIAAL
– ondersteuning in het ontdekken van het gevoel – emmotie van Rune (zit niet steeds goed in zijn vel)
– ondersteunen spelgedrag (kan ruw gaan). Kan niet steeds goed aanvoelen hoe hij moet praten tegen mensen.
Heeft geen rem als hij kwaad is (dialect). Staat open voor hulp en is gemotiveerd.

Ondersteuningsvraag op schoolteamniveau:

– team ondersteunen in het herkennen van signalen van het welbevinden van R.
– team ondersteuning in de oudercommunicatie naar WB van de lln