38:

TestFilter

Personalia
Naam leerling: Marco Notelteirs Geboortedatum: 15 juli 2011
Klas/Leerkracht: Stijn Deprez
Typografie Samenwerking CLB
De ondersteuning wordt aangevraagd voor volgend type: Type 3 Betrokken CLB: VCLB Westhoek
De leerling heeft volgend verslag: Gemotiveerd verslag Contactpersoon: Caroline Descamps
Ingangsdatum verslag: 11 februari 2021 E-mail CLB: caroline.descamps@vclb-veurne.be
Ik bevestig dat een verslag beschikbaar is op het IRIS-platform in samenwerking met het CLB
Bijlage brede type

Ondersteuningsvraag
Ondersteuningsvraag op leerlingniveau:
Ondersteuningsvraag op klas- of leerkrachtniveau:

SOCIAAL (later in het 4 de jaar toegekomen op school)
– ondersteuning in het samenspelen met klasgenoten – moeit zich bij andere groepen
– komt moeilijk tot samenspel – wild spel

klas:
– ondersteuning in daglijn – HW
– ondersteuning in structuur taken maken en correct uitvoeren – meervoudige opdrachten .
– ondersteuning in grenzen stellen – nood aan beloningsysteem
– nood aan een goed klasmanagement en gedragsaanpak

Ondersteuningsvraag op schoolteamniveau:

– nood aan een vlotte communicatie tussen grootouders, ouders en ondersteuners en school