38:

TestFilter

Personalia
Naam leerling: Januzaj Covemaeker Michiels Geboortedatum: 1 oktober 2014
Klas/Leerkracht: Filip Deprez
Typografie Samenwerking CLB
De ondersteuning wordt aangevraagd voor volgend type: Type 9 Betrokken CLB: VCLB Westhoek
De leerling heeft volgend verslag: Gemotiveerd verslag Contactpersoon: Caroline Descamps
Ingangsdatum verslag: 30 maart 2021 E-mail CLB: caroline.descamps@vclb-veurne.be
Ik bevestig dat een verslag beschikbaar is op het IRIS-platform in samenwerking met het CLB
Bijlage brede type

Ondersteuningsvraag
Ondersteuningsvraag op leerlingniveau:
Ondersteuningsvraag op klas- of leerkrachtniveau:

– Verduidelijken van de sociale omgang met de andere kinderen
– positieve bekrachtiging van positief gedrag en goede inzet
– sterke gestructureerd aanbodvan de instructies en opdrachten
– verduidelijken van taalgebruik – geen figuurlijke taal
– veelvuldig bijsturen en positieve feedback bij het uitvoeren van opdrachtjes

Ondersteuningsvraag op schoolteamniveau:

– Het schoolteam heeft nood aan meer deskundige ondersteuning bij de begeleiding van Januzaj in de school/klas.
– De ouders hebben nood aan informatie over de ontwikkeling van Januzaj in de klas, meer specifiek naar zijn socio-emotionele groei