38:

TestFilter

Personalia
Naam leerling: Fay Duinslaeger Geboortedatum: 21 oktober 2014
Klas/Leerkracht: Filip Deprez
Typografie Samenwerking CLB
De ondersteuning wordt aangevraagd voor volgend type: Basisaanbod (type 1 en type 8) Betrokken CLB: VCLB Westhoek
De leerling heeft volgend verslag: Gemotiveerd verslag Contactpersoon: Caroline Descamps
Ingangsdatum verslag: 1 september 2021 E-mail CLB: caroline.descamps@vclb-veurne.be
Ik bevestig dat een verslag beschikbaar is op het IRIS-platform in samenwerking met het CLB
Bijlage brede type

Ondersteuningsvraag
Ondersteuningsvraag op leerlingniveau:
Ondersteuningsvraag op klas- of leerkrachtniveau:

– nood aan:
– ondersteuning opstart herhalen eerste leerjaar – herhalingspakket noodzaak
– dictee – klankanalyse – blijvend stimuleren auditieve functies
– technisch lezen – extra oefenbeurten – automatisatie
– ind ondersteunen werkpakketten (BASIS)

Ondersteuningsvraag op schoolteamniveau:

– team heeft ondersteuning nodig aan nog meer deskundigheid om F sterk te stimuleren in haar moeizzam leerproces