38:

TestFilter

Personalia
Naam leerling: Viktor Vanacker Batteauw Geboortedatum: 28 december 2015
Klas/Leerkracht: Nancy D’hoore/ Kim Lips
Typografie Samenwerking CLB
De ondersteuning wordt aangevraagd voor volgend type: Type 9 Betrokken CLB: VCLB Westhoek
De leerling heeft volgend verslag: Gemotiveerd verslag Contactpersoon: Caroline Descamps
Ingangsdatum verslag: 1 september 2021 E-mail CLB: caroline.descamps@vclb-veurne.be
Ik bevestig dat een verslag beschikbaar is op het IRIS-platform in samenwerking met het CLB
Bijlage brede type

Ondersteuningsvraag
Ondersteuningsvraag op leerlingniveau:
Ondersteuningsvraag op klas- of leerkrachtniveau:

De lkr heeft nood aan een deskundige ondersteuning in het begeleiden van Viktor in zijn totale ontwikkeling: focus
– sterke structuur bij aanbod instructie – opdracht
– eenduidig taalgebruik – veelvuldig feedback
– verduidelijking bij omgang met andere kinderen
– aanleren van sociale vaardigheden
– positieve bekrachtiging van positief gedrag en inzet

Ondersteuningsvraag op schoolteamniveau:

Het team heeft nood aan een deskundige ondersteuning in het begeleiden van Viktor in zijn totale ontwikkeling