38:

TestFilter

Personalia
Naam leerling: Tytgat Yarah Geboortedatum: 6 mei 2010
Klas/Leerkracht: L4 – Cindy Haelewijn
Typografie Samenwerking CLB
De ondersteuning wordt aangevraagd voor volgend type: Type 2 Betrokken CLB: VCLB Houtland
De leerling heeft volgend verslag: Verslag M-decreet Contactpersoon: Anneleen Gevaert
Ingangsdatum verslag: 28 augustus 2017 E-mail CLB: anneleen.gevaert@clbhoutland.be

Bijlage brede type
Bijlage kleine type

Ondersteuningsvraag
Ondersteuningsvraag op leerlingniveau:

zie IAC-plan

Ondersteuningsvraag op klas- of leerkrachtniveau:

zie IAC-plan

Ondersteuningsvraag op schoolteamniveau:

zie IAC-plan