38:

TestFilter

Personalia
Naam leerling: Tyler Reynaert Geboortedatum: 3 augustus 2014
Klas/Leerkracht: Lotte Havegheer
Typografie Samenwerking CLB
De ondersteuning wordt aangevraagd voor volgend type: Type 9 Betrokken CLB: VCLB Westhoek
De leerling heeft volgend verslag: Gemotiveerd verslag Contactpersoon: Caroline Descamps
Ingangsdatum verslag: 1 september 2021 E-mail CLB: caroline.descamps@vclb-veurne.be
Ik bevestig dat een verslag beschikbaar is op het IRIS-platform in samenwerking met het CLB
Bijlage brede type

Ondersteuningsvraag
Ondersteuningsvraag op leerlingniveau:
Ondersteuningsvraag op klas- of leerkrachtniveau:

zie verslag IRIS

Ondersteuningsvraag op schoolteamniveau:

zie verslag IRIS