38:

TestFilter

Personalia
Naam leerling: Belgiorgio Cameron Geboortedatum: 21 december 2007
Klas/Leerkracht: 2AA
Typografie Samenwerking CLB
De ondersteuning wordt aangevraagd voor volgend type: Type 7 (STOS) Betrokken CLB: VCLB Westhoek
De leerling heeft volgend verslag: Gemotiveerd verslag Contactpersoon: Ilse Moncarey ( vrij CLB Westhoek )
Ingangsdatum verslag: 1 september 2020 E-mail CLB: ilse.moncarey@vrijclbwesthoek.be

Bijlage brede type
Bijlage kleine type

Ondersteuningsvraag
Ondersteuningsvraag op leerlingniveau:

Cameron heeft nood aan :
– duidelijke instructies
-extra tijd bij toetsen en taken
-ondersteuning bij taalvakken en opdrachten
– positieve bevestiging

Ondersteuningsvraag op klas- of leerkrachtniveau:

– Lerarenteam maakt gebruik van innoverende en motiverende werkvormen
– leraren leren de leerling een stappenplan gebruiken
-verlengde instructie

Ondersteuningsvraag op schoolteamniveau:

School reikt mogelijke organisatorische aanpassingen