38:

TestFilter

Personalia
Naam leerling: Amy Deschagt Geboortedatum: 16 mei 2012
Klas/Leerkracht: 2de leerjaar – volgend jaar 3de
Typografie Samenwerking CLB
De ondersteuning wordt aangevraagd voor volgend type: Basisaanbod (type 1 en type 8) Betrokken CLB: VCLB Houtland
De leerling heeft volgend verslag: Gemotiveerd verslag Contactpersoon: Annelies Rogiers
Ingangsdatum verslag: 22 oktober 2018 E-mail CLB: annelies.rogiers@clbhoutland.be
Ik bevestig dat een verslag beschikbaar is op het IRIS-platform in samenwerking met het CLB
Bijlage brede type

Ondersteuningsvraag
Ondersteuningsvraag op leerlingniveau:
Ondersteuningsvraag op klas- of leerkrachtniveau:

We wensen de ondersteuning met Julie Allaert (als het kan!) verder te zetten.
Dit gaat om ondersteuning type 4.

Ondersteuningsvraag op schoolteamniveau: