38:

TestFilter

Personalia
Naam leerling: Noah Deschagt Geboortedatum: 22 september 2014
Klas/Leerkracht: 1ste leerjaar -> wordt 1ste lj bis
Typografie Samenwerking CLB
De ondersteuning wordt aangevraagd voor volgend type: Type 4 Betrokken CLB: VCLB Houtland
De leerling heeft volgend verslag: Gemotiveerd verslag Contactpersoon: Annelies Rogiers
Ingangsdatum verslag: 18 februari 2019 E-mail CLB: annelies.rogiers@clbhoutland.be
Ik bevestig dat een verslag beschikbaar is op het IRIS-platform in samenwerking met het CLB
Bijlage brede type
Bijlage kleine type
Ondersteuningsvraag
Ondersteuningsvraag op leerlingniveau:

ondersteuning type 4
We wensen de ondersteuning met de ondersteuner Julie Allaert (indien mogelijk!) verder te zetten.
Naar het kind toe -> het kind begeleiden ; heeft diagnose ASS en dyspraxie

Ondersteuningsvraag op klas- of leerkrachtniveau:

Tips voor de leerkracht ontvangen naar aanpak.

Ondersteuningsvraag op schoolteamniveau: