38:

TestFilter

Personalia
Naam leerling: Lucca Verbrugghe Geboortedatum: 23 januari 2010
Klas/Leerkracht: 6e leerjaar
Typografie Samenwerking CLB
De ondersteuning wordt aangevraagd voor volgend type: Type 4 Betrokken CLB: VCLB Trikant
De leerling heeft volgend verslag: Gemotiveerd verslag Contactpersoon: Sharon Beernaert
Ingangsdatum verslag: 1 september 2018 E-mail CLB: sharon.Beernaert@clbtrikant.be
Ik bevestig dat een verslag beschikbaar is op het IRIS-platform in samenwerking met het CLB

Bijlage kleine type

Ondersteuningsvraag
Ondersteuningsvraag op leerlingniveau:

– hulp en begeleiding bij Kurzweil
– zich beter leren uitdrukken/verstaanbaar maken
– ondersteuning bij conflicten: hoe minder agressief reageren
– psycho-educatie
– opvolgen van welbevinden
– vermoeidheid helpen bewaken
-ondersteuning naar wiskunde toe

Ondersteuningsvraag op klas- of leerkrachtniveau:

– ondersteuning rond het opvolgen van de conflicten waar Lucca in verzeild geraakt. Hem ondersteunen om zijn verhaal te brengen, rustig te worden en conflicten constructief aan te pakken

Ondersteuningsvraag op schoolteamniveau: