38:

TestFilter

Personalia
Naam leerling: Allegaert Hailey Geboortedatum: 28 augustus 2017
Klas/Leerkracht: Vicky Houtaheve
Typografie Samenwerking CLB
De ondersteuning wordt aangevraagd voor volgend type: Type 7 (auditief) Betrokken CLB: GO! CLB Mandel en Leie
De leerling heeft volgend verslag: Gemotiveerd verslag Contactpersoon: Maertens Birger
Ingangsdatum verslag: 1 september 2020 E-mail CLB: birger.maertens@clbmandelenleie.be

Bijlage brede type
Bijlage kleine type

Ondersteuningsvraag
Ondersteuningsvraag op leerlingniveau:

TAAL
Klassikale woordenschat herhalen en opnieuw aanbrengen
Aandacht voor zinsbouw
Aandacht voor articulatie
Herhalen en aanbrengen versjes
Hulpvraag leren stellen aan de juf

SOCIAAL- EMOTIONEEL
Zelfbeeld en zelfvertrouwen
Sociale interactie met leerlingen

Ondersteuningsvraag op klas- of leerkrachtniveau:

Gewaarwording en omgang met kleuter met gehoorproblematiek
Ondersteuning van de klaspraktijk

Ondersteuningsvraag op schoolteamniveau:

Gewaarwording en omgang met kleuter met gehoorproblematiek