38:

TestFilter

Personalia
Naam leerling: Vandevyvere Stan Geboortedatum: 1 december 2017
Klas/Leerkracht: Vicky Houtaheve
Typografie Samenwerking CLB
De ondersteuning wordt aangevraagd voor volgend type: Type 4 Betrokken CLB: GO! CLB Mandel en Leie
De leerling heeft volgend verslag: Gemotiveerd verslag Contactpersoon: Maertens Birger
Ingangsdatum verslag: 1 september 2020 E-mail CLB: birger.maertens@clbmandelenleie.be

Bijlage brede type
Bijlage kleine type

Ondersteuningsvraag
Ondersteuningsvraag op leerlingniveau:

Herhalen en opnieuw aanbrengen leerstof K1
Ondersteuning motorisch werkjes in de klas (knippen, plakken, pengreep)
Sociale interactie met de leerlingen

Ondersteuningsvraag op klas- of leerkrachtniveau:

Hulp bieden bij het aanpassen van de taken op persoonlijk niveau (motorisch + cognitief)
Aanpassen klasinfrastructuur naargelang zijn persoonlijke mogelijkheden

Ondersteuningsvraag op schoolteamniveau:

Aanpassen klasinfrastructuur naargelang zijn persoonlijke mogelijkheden
Gewaarwording en omgang met kleuter Duchenne