38:

TestFilter

Personalia
Naam leerling: Vermeersch Sterre Geboortedatum: 12 augustus 2013
Klas/Leerkracht: Sigrid Debaeke en Inge De Prins
Typografie Samenwerking CLB
De ondersteuning wordt aangevraagd voor volgend type: Type 4 Betrokken CLB: GO! CLB Connect
De leerling heeft volgend verslag: Gemotiveerd verslag Contactpersoon: Eline Pylyser
Ingangsdatum verslag: 1 september 2016 E-mail CLB: eline.pylyser@clbconnect.be
Ik bevestig dat een verslag beschikbaar is op het IRIS-platform in samenwerking met het CLB
Bijlage brede type
Bijlage kleine type
Ondersteuningsvraag
Ondersteuningsvraag op leerlingniveau:

Zie eindverslag schooljaar 2020-2021

Ondersteuningsvraag op klas- of leerkrachtniveau:

Zie eindverslag schooljaar 2020-2021

Ondersteuningsvraag op schoolteamniveau:

Zie eindverslag schooljaar 2020-2021