38:

TestFilter

Personalia
Naam leerling: Dubois Iluna Geboortedatum: 15 augustus 2013
Klas/Leerkracht: Sigrid Debaeke en Inge De Prins
Typografie Samenwerking CLB
De ondersteuning wordt aangevraagd voor volgend type: Basisaanbod (type 1 en type 8) Betrokken CLB: GO! CLB Connect
De leerling heeft volgend verslag: Gemotiveerd verslag Contactpersoon: Eline Pylyser
Ingangsdatum verslag: 17 december 2020 E-mail CLB: eline.pylyser@clbconnect.be
Ik bevestig dat een verslag beschikbaar is op het IRIS-platform in samenwerking met het CLB
Bijlage brede type

Ondersteuningsvraag
Ondersteuningsvraag op leerlingniveau:
Ondersteuningsvraag op klas- of leerkrachtniveau:

Zie verslag ondersteuning.

Ondersteuningsvraag op schoolteamniveau:

Zie verslag ondersteuning.