38:

TestFilter

Personalia
Naam leerling: Blondeel Pauline Geboortedatum: 1 juni 2012
Klas/Leerkracht: Julie Dumon
Typografie Samenwerking CLB
De ondersteuning wordt aangevraagd voor volgend type: Type 4 Betrokken CLB: GO! CLB Connect
De leerling heeft volgend verslag: Verslag M-decreet Contactpersoon: Dieter Sabbe
Ingangsdatum verslag: 1 september 2020 E-mail CLB: dieter.sabbe@clbconnect.be
Ik bevestig dat een verslag beschikbaar is op het IRIS-platform in samenwerking met het CLB
Bijlage brede type
Bijlage kleine type
Ondersteuningsvraag
Ondersteuningsvraag op leerlingniveau:

Zie verslag ondersteuning.

Ondersteuningsvraag op klas- of leerkrachtniveau:

Zie verslag ondersteuning.

Ondersteuningsvraag op schoolteamniveau:

Zie verslag ondersteuning.