38:

TestFilter

Personalia
Naam leerling: Debruyne Timéo Geboortedatum: 18 oktober 2013
Klas/Leerkracht: Heidi Weise
Typografie Samenwerking CLB
De ondersteuning wordt aangevraagd voor volgend type: Type 3 Betrokken CLB: GO! CLB Connect
De leerling heeft volgend verslag: Gemotiveerd verslag Contactpersoon: Eline Pylyser
Ingangsdatum verslag: 6 mei 2021 E-mail CLB: eline.pylyser@clbconnect.be
Ik bevestig dat een verslag beschikbaar is op het IRIS-platform in samenwerking met het CLB
Bijlage brede type

Ondersteuningsvraag
Ondersteuningsvraag op leerlingniveau:
Ondersteuningsvraag op klas- of leerkrachtniveau:

Timéo heeft nood aan:
• disticordi-maatregelen in functie verhogen van concentratie en betere werkhouding
• kindgesprekken die erop gericht zijn beter inzicht te krijgen in eigen functioneren
• diFerentiatie in hoeveelheid
• een rustige gestructureerde werkomgeving
• individuele ondersteuning van de juf om door te werken
• een aangepaste plaats in de klas
• een positieve aanpak

Ondersteuningsvraag op schoolteamniveau:

Het leerkrachtenteam heeft nood aan ondersteuning in de benadering en het onderrichten van
leerlingen met problemen qua werkhouding en concentratie. Welke disticordi-maatregelen zijn
er voor deze leerlingen, en voor Timéo in het bijzonder, om hem tot leren te brengen en zijn
welbevinden positief te houden.