38:

TestFilter

Personalia
Naam leerling: Victor Bocquet Geboortedatum: 15 september 2009
Klas/Leerkracht: 1A
Typografie Samenwerking CLB
De ondersteuning wordt aangevraagd voor volgend type: Type 4 Betrokken CLB: GO! CLB Connect
De leerling heeft volgend verslag: Gemotiveerd verslag Contactpersoon: Ilse Moncarey ( vrij CLB Westhoek )
Ingangsdatum verslag: 1 september 2021 E-mail CLB: ilse.moncarey@vrijclbwesthoek.be

Bijlage brede type
Bijlage kleine type

Ondersteuningsvraag
Ondersteuningsvraag op leerlingniveau:

Begeleiding bij plannen en voorbereiden toetsen
Hulp bij de organisatie van het schoolgebeuren
Hulp bij structureren
Vertrouwenspersoon ivm sociale interactie en klasgebeuren.
Verfijning volgt eind september na observatie van leerkarchten en in samenwerking met ondersteuner .

Ondersteuningsvraag op klas- of leerkrachtniveau:
Ondersteuningsvraag op schoolteamniveau: